CEIP JOAN SALLARÈS I PLA

19/5/2009  |  Clients

El CEIP Joan Sallarès i Pla està situat al costat del Parc Central del Vallès, a prop de l'estació de Sabadell Sud. Des de fa més de 50 anys estem al servei del barri. En aquests temps el centre ha canviat molt i s'ha anat adequant a les noves necessitats dels nens i de les nenes. Som una escola plural que pretén formar persones amb un esperit de respecte dins de la diversitat del nostre context sociocultural.

Llengua estrangera: anglès, des d'Educació Infantil (P5). Assignatures en llengua anglesa a Primària.
Informàtica: integrada al currículum des d'Educació Infantil. Totes les aules disposen d'ordinador amb connexió en xarxa (internet / intranet). Tenim 200 ordinadors en funcionament i un EVEA (Entorn Virtual d'Ensenyament i Aprenentatge). Som centre pilot en la introducció del nou sistema operatiu Linux (Linkat).

« Enrere
© Developed by CommerceLab