EDUCAT, EINA EDUCATIVA.

La primera pàgina web a Catalunya especialitzada en audiovisuals per a l'ensenyament.

Educat és una aposta per a la venta i l'instal·lació de sistemes audiovisuals als col·legis d'àmbit català. Aquesta pàgina vol ser una eina per a professors i professionals del sector de l'ensenyament. Així mateix, la nostra política de partners i el fet de treballar exclusivament amb centres educatius conforma un perfil consultor molt interessant pel professor. Absolutament solvents en audiovisuals i en informàtica.

 

PER QUÈ AQUEST NOM?

af EDUCAT té el seu origen en Audiovisuals Ferran - www.audiovisualsferran.com -.
Des del 2005, Audiovisuals Ferran aposta per a la quasi exclusivitat de les seves ventes a centres d'ensenyament. Per això, i desprès d'aquest recorregut, es decideix a crear af EDUCAT, una eina que permet focalitzar tot el nostre esforç en l'àmbit de l'Educació i a Catalunya.

 

ANTECEDENTS.

Tot i que aquesta pàgina web és nova, la nostra experiència en el sector s'origina, com hem dit abans l'any 2005; i abans d'això, des de l'any 2002 amb Vídeo Domus, S.L., (Cineconfort) que originalment es planteja com una empresa d'audiovisuals generalista. Sumant tot plegat molts anys d'experiència i centenars d'instal·lacions a la nostra esquena.

 

GARANTIA DE SERIETAT

Estem inscrits al Registre d'instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya, amb el número 21331, d'acord amb la normativa vigent, en el tipus d'habilitació C, Instal·lacions de sistemes audiovisuals. 

Una de les condicions  per  poder estar inscrits en aquest registre és la d'estar al corrent dels pagaments anuals de l'Assegurança de Responsabilitat Civil.

GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.